close
Contoh pengamalan sila ke 5

Contoh Pengamalan Sila Ke-5

Contoh Pengamalan Sila Ke-5 – Seperti yang kita ketahui, pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sekaligus sebagai pedoman dengan kandungan nilai-nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan berkebangsaan. Pengamalan